Echipa interdisciplinară a proiectului este formată din cercetatori cu înalta experiență și expertiză în: nanotehnologie, știința și ingineria materialelor, fabricație avansată, control electronic al proceselor complexe, chimie, fizică, electrochimie, caracterizarea straturilor subțiri, implantologie dentară, chirurgie oro-maxilo-facială și ortopedică și proiectarea și prelucrarea bazelor de date medicale.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

  • Conf. dr. ing. Gabriela STRNAD – coordonator Laborator de cercetare Ingineria Suprafețelor Biomaterialelor, Prodecan Facultatea de Inginerie

  • Conf. dr. ing. Zoltan GERMAN-SALLO – coordonator Laborator de cercetare Electronică și Procesare Digitală a Semnalelor

 

  • Ș.l. dr. ing. Paul CHEȚAN – coordonator Laborator de cercetare Proiectare și Fabricație Asistate de Calculator

  • Ș.l. dr. ing. Răzvan Cazacu – specializare CAD/CAM/CAE și FEA