Obiectivele proiectului au fost de a optimiza tehnologia de anodizare electrochimică:

  • obiectivul I: pentru suprafețe plane;

  • obiectivul II: pentru suprafețe cilindrice;

  • obiectivul III: pentru suprafețe filetate.

 

În acord cu aceste obiective am planificat două etape, constând fiecare în activități: fabricarea substraturilor, proiectarea și execuția instalațiilor de anodizare electrochimică, depunerea straturilor nanostructurate, caracterizarea straturilor nanostructurate și analiza, evaluarea și diseminarea rezultatelor.

Obiectivele proiectului de a optimiza tehnologia de anodizare electrochimică utilizată pentru dezvoltarea acoperirilor pe bază de TiO2 nanostructurat pe suprafețe plane, cilindrice și filetate au fost complet îndeplinite și rezultatele obținute au depășit rezultatele estimate.

Optimizarea tehnologiei de anodizare electrochimică pentru suprafețe plane

Optimizarea tehnologiei de anodizare electrochimică pentru suprafețe cilindrice

Optimizarea tehnologiei de anodizare electrochimică pentru suprafețe filetate